By using our website, you agree to the use of our cookies.

Tegen de achtergrond

Eerder gesignaleerde trends

In 2017 hebben we als algemene trend de tweedeling in de maatschappij genoemd, de tweedeling tussen mensen die gemakkelijk hun zaken zelf regelen en zij die dat niet kunnen. Hoogopgeleide en kansrijke bewoners tegenover laag opgeleid en meer kwetsbaar, financieel draagkrachtig tegenover mensen met financiële problemen. Deze kloof tussen ‘the cans and the cannots’ verdiept zich en is een rode draad in onze maatschappij. Andere belangrijke trends die we in 2017 signaleerden en nu nog actueel, zijn:

  • Veranderde visie op zorg en welzijn: mensen zijn in eerste instantie zelf, samen met hun sociale netwerk, verantwoordelijk om een oplossing voor hun problemen te vinden. Hierbij ligt de nadruk op preventie: wat voorkomen wordt hoeft niet te worden opgelost.
  • Er wordt meer van mantelzorgers verwacht en er is ook meer aandacht voor mantelzorg. Een goed sociaal netwerk is van essentieel belang om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Mantelzorgers ervaren stapelkosten: eigen bijdragen voor voorzieningen kunnen hoog oplopen.
  • Van vrijwilligerswerk naar vrijwillige inzet: er zijn allerlei organisatievormen waarin actieve mensen aan de slag zijn. Van flink georganiseerd tot losse samenwerkingsverbanden in de buurt. Informeel (door vrijwilligers en mantelzorgers) en formeel (door beroepskrachten) werken vaker samen en proberen elkaar aan te vullen.

 

De cijfers in Almere

Mantelzorg
20% van de volwassen Almeerders zijn mantelzorger. Dat zijn ruim 30.000 Almeerders, zij zorgen voor iemand in hun naaste omgeving. De helft van hen zorgt meer dan 8 uur en langer dan 3 maanden voor een geliefde en biedt daarmee intensieve mantelzorg. Eén op de 10 mantelzorgers is zwaar of overbelast, dat zijn ruim 3.000 mantelzorgers. Het aantal mantelzorgers blijft stijgen. 62% van de mantelzorgers ervaart voldoende ondersteuning vanuit hun sociale netwerk, 45% van alle mantelzorgers vindt dat er te weinig andere mantelzorgers zijn om de zorg mee te delen. 20% van de mantelzorgers vindt dat de afstemming met professionele zorgverleners beter moet. 74% van alle Almeerse mantelzorgers kent de VMCA of weet van het bestaan. In Almere Poort kennen relatief weinig mantelzorgers de VMCA. De helft van de mantelzorgers biedt hulp aan hun ouders, bijna een kwart aan hun partner. 18% zorgt voor een ander gezinslid (kind, broer of zus of inwonend familielid)

Vrijwillige inzet
Ruim een derde (36%) van de volwassen Almeerders doet vrijwilligerswerk. Dat zijn ruim 55.000 Almeerders. Zij besteden per week gemiddeld ruim 5,5 uur aan hun vrijwilligerswerk. Dit staat voor ruim 15,7 miljoen uren op jaarbasis, goed voor ruim 8.400 fulltime arbeidsplaatsen.
Almeerders doen vrijwilligerswerk omdat zij zich betrokken voelen en omdat zij plezier hebben in hun vrijwilligerswerk. Vrijwilligers voelen zich steeds beter ondersteund door de organisatie waarbij zij werken. 90% van de Almeerse vrijwilligers voelt zich gewaardeerd. Een toenemend aantal Almeerders, 51% van hen die geen vrijwilligerswerk doet, geeft aan geen tijd te hebben voor vrijwilligerswerk.

 

Bovenstaande gegevens komen uit het (tweejaarlijkse) onderzoek van de gemeente Almere: Almere in de Peiling 2018 en uit de Sociale Atlas van Almere.

Tot slot
Al met al zijn Nederlanders actief en doen zij het meest aan vrijwillige inzet van alle Europese landen. Naast een betaalde baan, (mantel)zorgen en vrijwilligerswerk, moeten we ook betekenisvolle relaties onderhouden, kinderen opvoeden tot fijne mensen, sporten en ontspannen om het lijf fit en de geest in conditie te houden, enige culturele bagage opdoen en zo meer. Dit maakt dat we het druk hebben en er sprake kan zijn van combinatiedruk. Belangrijk is dan ook dat we elkaar over en weer vinden, in gesprek blijven en samen (jong en oud en oud en nieuw) optrekken en iedereen naar vermogen zijn steentje bijdraagt. Zo maken we van Almere een nog mooiere stad om in te wonen.

 

>> terug
WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.