By using our website, you agree to the use of our cookies.

Stand van zaken

Vrijwilligerswerk is een effectieve manier om te participeren. Om gewoon mee te doen in de stad of eenzaamheid en sociale uitsluiting tegen te gaan. Het is ook een manier om kennis en talenten te ontwikkelen, een toekomstig werkveld te leren kennen, een opstap naar een betaalde baan, versterking van het CV of juist een zinvolle tijdsbesteding na pensionering. Vrijwilligerswerk dat aansluit bij de motivatie maakt mensen gelukkig.

Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor iemand uit hun sociale netwerk. Vaak is dat een partner, ouder of kind. Meestal word je mantelzorger door omstandigheden, je kunt en wilt er niet onderuit voor een geliefde te zorgen. Mantelzorgers bieden emotionele steun, doen klussen in en om het huis en halen boodschappen. Steeds vaker helpen mantelzorgers ook met huishoudelijke taken, eten koken en persoonlijke verzorging.

De meerwaarde voor de stad en de individuele Almeerders is duidelijk en gaat veel verder dan lokaal vrijwilligers- of mantelzorgbeleid. Vrijwillige inzet en mantelzorg zijn van toegevoegde waarde op vele beleidsterreinen. Er zijn hoge verwachtingen van mantelzorgers, vrijwilligers en actieve burgers. Om vrijwillige inzet en mantelzorg te versterken en te ontwikkelen is een goede lokale ondersteuningsstructuur noodzakelijk.

 

 

Mantelzorg
17% van de volwassen Almeerders is mantelzorger en zorgt langdurig en intensief voor iemand in zijn sociale omgeving. In Almere zijn ruim 25.000 mantelzorgers. 1 op de 10 voelt zich zwaar belast. 44% van de totaal geboden zorg wordt gedaan door mantelzorgers. Dat staat voor 4.300 fulltime banen in Almere.
12% van de kinderen en jongeren tussen 5 en 24 jaar groeit op met een chronisch zieke huisgenoot. Voor Almere betekent dit dat er ongeveer 6.000 jonge mantelzorgers in Almere opgroeien. De VMCA heeft hiervan 9 % in beeld.

 

Vrijwilligers
Ruim een derde van de volwassenen in Almere deed in 2016 vrijwilligerswerk. Het gemiddelde ligt op 5 uur en 50 minuten per week. De tijd die vrijwilligers besteden aan hun vrijwilligerswerk stijgt licht. 65+-ers en hoger opgeleiden doen het vaakst vrijwilligerswerk. Betrokkenheid en plezier zijn de belangrijkste redenen om vrijwilligerswerk te doen. Ruim driekwart van de Almeerse vrijwilligers ervaart voldoende waardering en ondersteuning bij hun vrijwilligerswerk. Als we de waarde van vrijwilligerswerk uitdrukken in geld, verdienen de 52.500 Almeerse vrijwilligers per jaar ruim € 171 miljoen (bij een uurtarief van € 12,50).

 

Gezamenlijke thema’s
In Almere leeft 1 op de 6 gezinnen in armoede, 11% van de bewoners is laaggeletterd[1] en ruim 40% voelt zich in meer of mindere mate eenzaam[2]. En Almere staat op plaats 6 in de ranglijst van gemeentes met het hoogste aantal jongeren dat in een éénouder gezin leeft. Namelijk 1 op de 5.

[1] De Greef e.a., Stichting Lezen en Schrijven 2017
[2] Waar staat je gemeente?, VNG 2017.

>> terug
WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.