By using our website, you agree to the use of our cookies.

Voor het vrijwilligerswerk

Voor het vrijwilligerswerk in Almere

De VMCA heeft een groot netwerk van maatschappelijke organisaties, sommige groot met een professioneel kader, andere volledig door vrijwilligers gerund. Het aantal contacten met deze organisaties is in 2016 ruim 800, een stijging van meer dan 18%.
Vele verschillende organisaties weten de VMCA te vinden. Het gaat hierbij enerzijds om kennismakingen met nieuwe organisaties of projecten en anderzijds om ondersteuningsvragen van bekende en/of nieuwe organisaties.
Daarin is een tendens te zien rondom vragen, overleg en afstemming over het doen van vrijwilligerswerk voor specifieke doelgroepen, zoals vluchtelingen en mensen met een beperking.
Daarnaast zijn er veel contacten geweest in de samenwerking rondom het organiseren van trainingen voor vrijwilligers, het uitwisselen van kennis en het geven en organiseren van (voorlichtings)bijeenkomsten.

In 2016 is twee keer het Vrijwilligerswerkcafé (voortkomend uit het Samenwerkingsverband Almeers Vrijwilligerswerk) georganiseerd. In het voorjaar heeft de VMCA samen met Humanitas een café georganiseerd over: ‘Waar ligt de grens: Professionele dienstverlening versus vrijwilligers’ en één in het najaar in samenwerking met Vluchtelingenwerk over vrijwilligerswerk door vluchtelingen.

 

Mijlpalen Vrijwilligerswerk 2016

11mrt
11mrt

Open avond vrijwilligersacademie

13okt

Open avond vrijwilligersacademie

13okt

Vrijwillig Actief

10nov

Vrijwillig Actief

10nov

Nationale Vrijwilligersdag

7dec

Nationale Vrijwilligersdag

7dec

De cijfers

50000
Vrijwilligers in Almere
564
Deelnemers Vrijwilligersacademie
800
Contactmomenten met organisaties
1000
Vrijwilligersvacatures aangemeld
272
Bedrijfsvrijwilligers in kader Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Onze projecten

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.