By using our website, you agree to the use of our cookies.

Auteur: VMCA

Op naar Vrijwilligerswerk

Aandacht voor Elkaar richtte zich voorheen vooral op de doelgroep bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk in de zorg wilden gaan doen. Omdat het aantal aanmeldingen in 2017 terugliep hebben we eind 2017, in overleg met de gemeente, gekeken naar uitbreiding van de doelgroep en bredere uitstroommogelijkheden en…

Divers talent

Divers Talent biedt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben hulp bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. Dit jaar werd Divers Talent vaak benaderd door hulpverlenende instanties, reïnte­gratiebureaus en het UWV (Ziektewet) als ondersteuning bij het vinden van passende vrijwilligers­activiteiten voor hun cliënten….

Vrijwilligers Vacaturebank

De maandelijkse voorlichtingen werden veelal bezocht door mensen die zich wilden informeren over vrijwilligerswerk en daarna zelf hun weg konden vinden met behulp van de vacatures op de website. We zagen het afgelopen jaar een verandering in de bezoekers van het inloopspreekuur van de Vrijwilligers…

Vrijwilligersprijzen

Ook in 2018 heeft de VMCA de uitreiking van de Almeerse vrijwilligersprijzen gefaciliteerd, in samenwerking met de gemeente. Door de jury zijn er drie prijswinnende organisaties en twee vrijwilligers als winnaar in het zonnetje gezet. De prijswinnaars zijn ook aangemeld voor de landelijke prijzen.

Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad is een digitaal forum waar ervaringen, meningen en ideeën van Almeerse vrijwilligers worden besproken. De deelnemers kunnen zelf een onderwerp inbrengen, daarnaast worden ook via de VMCA discussiepunten ingebracht. Afgelopen jaar zijn de thema’s arbeids-verdringing en de VOG besproken. Qua opzet is de…

Almere Doet Netwerkcafé

Het vrijwilligerswerkcafé is doorontwikkeld naar het Almere Doet Netwerkcafé. In 2018 zijn twee Netwerkcafé’s georganiseerd, één in samenwerking met InteraktContour en één in samenwerking met Veiligheidsmuseum PIT. De opzet van het Netwerkcafé is vernieuwd en zet vooral in op het netwerken, kennisuitwisseling en het stimuleren…

NL Doet

In 2018 zijn er 92 klussen in Almere aangemeld voor de landelijke vrijwilligersdagen NLDoet. Het aantal vrijwilligers dat zich heeft ingezet tijdens NLDoet is minimaal 1.000. Een aantal vrijwilligers meldt zich niet aan via de website maar rechtstreeks bij een organisatie, waardoor het exacte aantal…

Burennetwerk

Burennetwerk is een vorm van laagdrempelige georganiseerde burenhulp en biedt ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben en die geen beroep kunnen doen op hun eigen netwerk en (bij klussen of vervoer) geen financiële middelen hebben om vakmensen in te kunnen huren. De vrijwilligers bieden…

Administratieve spreekuren

De 16 wijkteams bieden onder andere ondersteuning bij financiële en administratieve vragen. Deze ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers die hiermee een bijdrage leveren aan het voorkomen van armoede en financiële problematiek. Bewoners kunnen terecht bij inloopspreekuren of zo nodig op afspraak. De spreekuren bieden een…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.