By using our website, you agree to the use of our cookies.

Auteur: VMCA

Training en advies

Het Expertisecentrum is actief in het trainen en voorlichten van professionals. De ervaring en kennis over mantelzorg wordt geraadpleegd vanuit verschillende domeinen. Binnen de VMCA wordt verbinding gelegd met kennis uit andere afdelingen om aanvullende specifieke ervaring te benutten en in te zetten. Ook zijn…

Expertisevragen

Het Expertisecentrum is in 2018 veelvuldig geraadpleegd over mantelzorg gerelateerde zaken. Dit waren vragen rond casuïstiek, deskundigheidsbevordering of onderzoek. Studenten van de Hbo-verpleegkunde zochten mantelzorgers op, die de zorg hebben voor iemand met geheugenproblematiek, om te onderzoeken wat hun wensen en behoeften zijn. Dit is…

Super COOL!

Super COOL! is een sportmaatjesproject voor deelnemers met een verstandelijke beperking. Het doel is om zoveel mogelijk deelnemers die nu nog niet sporten structureel aan het sporten te krijgen onder leiding van vaste vrijwillige (sport)maatjes. Door Super COOL! worden deelnemers met een verstandelijke beperking zelfstandiger,…

Vriendenkringen

Diverse mensen van allerlei leeftijden en achtergronden hebben ook het afgelopen jaar hun weg weten te vinden naar het project van Vriendenkringen van de VMCA. Aanmeldingen van nieuwe deelnemers komen binnen via mond op mond reclame van huidige deelnemers, via het netwerk van de vrijwilligers,…

Vriendschap op Maat

Het maatjesproject Vriendschap op Maat biedt kwetsbare mensen met een psychiatrische achter-grond een vriendschappelijk sociaal contact en levert daarmee een positieve bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit is doorgaans een één-op-één contact, maar kan ook een groepscontact of telefonisch contact zijn….

Vrijwillige Terminale Zorg

Veel mensen willen thuis, in hun vertrouwde omgeving, hun laatste levensfase doorbrengen. De mantelzorg dreigt in deze situatie nog wel eens overbelast te raken: 24 uur per dag een stervende verzorgen, meestal gedurende enkele weken, vraagt in sommige situaties om ondersteuning. De vrijwilligers kunnen een…

Intensieve Vrijwillige Thuishulp (IVT) en Buddyzorg

Binnen de IVT worden vrijwilligers ingezet voor het ontlasten van mantelzorgers en waar nodig zijn vrijwilligers een aanvulling op mantelzorg. Vrijwilligers bieden informele respijtzorg. Vrijwilligers bieden ook praktische en emotionele ondersteuning aan mensen met chronische en/of levens-bedreigende aandoeningen. Hiermee dragen zij bij aan het ondersteunen…

Vrijwilligerswerk en bedrijfsleven

Dit jaar zijn de contacten met het bedrijfsleven verbreed. De crisis is voorbij en we merken dat grote bedrijven het ‘betrokken ondernemen’ weer op de agenda hebben staan en kleine bedrijven/zzp’ers zich vaker kortdurend willen inzetten voor een organisatie. We bemiddelen grote groepen richting vrijwilligersactiviteiten,…

Imago vrijwilligerswerk

Het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet heeft via diverse kanalen ingezet op het bereiken van een brede doelgroep (potentiële) vrijwilligers, organisaties en bedrijven. Op social media (Facebook, Twitter, LinkedIn) worden wekelijks actuele thema’s, interessante artikelen van derden, good practices uit Almere en uit het land en bijvoorbeeld…

Vrijwilligersacademie Almere

In 2018 heeft het Expertisecentrum het aanbod van de Vrijwilligersacademie verder doorontwikkeld tot een gevarieerd trainingsaanbod voor zowel vrijwilligers alsook voor coördinatoren/bestuursleden van vrijwilligersorganisaties. Het Expertisecentrum heeft verschillende nieuwe trainingen georganiseerd of ontwikkeld, zoals AVG regelgeving, Gastvrij werken, Begeleiden van vrijwilligers, Projectplan schrijven en Fondsenwerving….

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.