By using our website, you agree to the use of our cookies.

Auteur: VMCA

Vrijwilligersprijzen

Ook in 2018 heeft de VMCA de uitreiking van de Almeerse vrijwilligersprijzen gefaciliteerd, in samenwerking met de gemeente. Door de jury zijn er drie prijswinnende organisaties en twee vrijwilligers als winnaar in het zonnetje gezet. De prijswinnaars zijn ook aangemeld voor de landelijke prijzen.

Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad is een digitaal forum waar ervaringen, meningen en ideeën van Almeerse vrijwilligers worden besproken. De deelnemers kunnen zelf een onderwerp inbrengen, daarnaast worden ook via de VMCA discussiepunten ingebracht. Afgelopen jaar zijn de thema’s arbeids-verdringing en de VOG besproken. Qua opzet is de…

Almere Doet Netwerkcafé

Het vrijwilligerswerkcafé is doorontwikkeld naar het Almere Doet Netwerkcafé. In 2018 zijn twee Netwerkcafé’s georganiseerd, één in samenwerking met InteraktContour en één in samenwerking met Veiligheidsmuseum PIT. De opzet van het Netwerkcafé is vernieuwd en zet vooral in op het netwerken, kennisuitwisseling en het stimuleren…

NL Doet

In 2018 zijn er 92 klussen in Almere aangemeld voor de landelijke vrijwilligersdagen NLDoet. Het aantal vrijwilligers dat zich heeft ingezet tijdens NLDoet is minimaal 1.000. Een aantal vrijwilligers meldt zich niet aan via de website maar rechtstreeks bij een organisatie, waardoor het exacte aantal…

Burennetwerk

Burennetwerk is een vorm van laagdrempelige georganiseerde burenhulp en biedt ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben en die geen beroep kunnen doen op hun eigen netwerk en (bij klussen of vervoer) geen financiële middelen hebben om vakmensen in te kunnen huren. De vrijwilligers bieden…

Administratieve spreekuren

De 16 wijkteams bieden onder andere ondersteuning bij financiële en administratieve vragen. Deze ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers die hiermee een bijdrage leveren aan het voorkomen van armoede en financiële problematiek. Bewoners kunnen terecht bij inloopspreekuren of zo nodig op afspraak. De spreekuren bieden een…

Bijdrage aan Almeerse thema’s

Aanpak van laaggeletterdheid De VMCA heeft samen met De Schoor en Humanitas, een extra impuls gegeven aan de aanpak van laaggeletterdheid. Het doel was om laaggeletterden voor wie Nederlands de moedertaal is te bereiken. Dat is ten dele gelukt. Er zijn 300 laaggeletterden bereikt (waaronder…

De Almeerse wijkteams

Terwijl de Almeerders de wijkteams steeds beter weten te vinden en zij ook overwegend tevreden zijn over de wijkteams en de oplossingen voor hun vragen, zijn de convenant-partners van de wijkteams (De Schoor/Zorggroep Almere, MEE, gemeente Almere en VMCA) bezig met de doorontwikkeling van de…

Mantelzorg

Om te zorgen dat mantelzorgers met voldoening en zonder overbelast te raken voor hun naasten kunnen zorgen, richt de VMCA zich op mantelzorgers, professionals, werkgevers, beleidsontwikkelaars en politici. Hierbij spelen steeds het herkennen van de mantelzorger, de individuele mogelijkheden en flexibiliteit een rol. We stimuleren…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.