By using our website, you agree to the use of our cookies.

Auteur: VMCA

Vriendenkringen

Diverse mensen van allerlei leeftijden en achtergronden hebben ook het afgelopen jaar hun weg weten te vinden naar het project van Vriendenkringen van de VMCA. Aanmeldingen van nieuwe deelnemers komen binnen via mond op mond reclame van huidige deelnemers, via het netwerk van de vrijwilligers,…

Vriendschap op Maat

Het maatjesproject Vriendschap op Maat biedt kwetsbare mensen met een psychiatrische achter-grond een vriendschappelijk sociaal contact en levert daarmee een positieve bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit is doorgaans een één-op-één contact, maar kan ook een groepscontact of telefonisch contact zijn….

Vrijwillige Terminale Zorg

Veel mensen willen thuis, in hun vertrouwde omgeving, hun laatste levensfase doorbrengen. De mantelzorg dreigt in deze situatie nog wel eens overbelast te raken: 24 uur per dag een stervende verzorgen, meestal gedurende enkele weken, vraagt in sommige situaties om ondersteuning. De vrijwilligers kunnen een…

Intensieve Vrijwillige Thuishulp (IVT) en Buddyzorg

Binnen de IVT worden vrijwilligers ingezet voor het ontlasten van mantelzorgers en waar nodig zijn vrijwilligers een aanvulling op mantelzorg. Vrijwilligers bieden informele respijtzorg. Vrijwilligers bieden ook praktische en emotionele ondersteuning aan mensen met chronische en/of levens-bedreigende aandoeningen. Hiermee dragen zij bij aan het ondersteunen…

Vrijwilligerswerk en bedrijfsleven

Dit jaar zijn de contacten met het bedrijfsleven verbreed. De crisis is voorbij en we merken dat grote bedrijven het ‘betrokken ondernemen’ weer op de agenda hebben staan en kleine bedrijven/zzp’ers zich vaker kortdurend willen inzetten voor een organisatie. We bemiddelen grote groepen richting vrijwilligersactiviteiten,…

Imago vrijwilligerswerk

Het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet heeft via diverse kanalen ingezet op het bereiken van een brede doelgroep (potentiële) vrijwilligers, organisaties en bedrijven. Op social media (Facebook, Twitter, LinkedIn) worden wekelijks actuele thema’s, interessante artikelen van derden, good practices uit Almere en uit het land en bijvoorbeeld…

Vrijwilligersacademie Almere

In 2018 heeft het Expertisecentrum het aanbod van de Vrijwilligersacademie verder doorontwikkeld tot een gevarieerd trainingsaanbod voor zowel vrijwilligers alsook voor coördinatoren/bestuursleden van vrijwilligersorganisaties. Het Expertisecentrum heeft verschillende nieuwe trainingen georganiseerd of ontwikkeld, zoals AVG regelgeving, Gastvrij werken, Begeleiden van vrijwilligers, Projectplan schrijven en Fondsenwerving….

Op naar Vrijwilligerswerk

Aandacht voor Elkaar richtte zich voorheen vooral op de doelgroep bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk in de zorg wilden gaan doen. Omdat het aantal aanmeldingen in 2017 terugliep hebben we eind 2017, in overleg met de gemeente, gekeken naar uitbreiding van de doelgroep en bredere uitstroommogelijkheden en…

Divers talent

Divers Talent biedt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben hulp bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. Dit jaar werd Divers Talent vaak benaderd door hulpverlenende instanties, reïnte­gratiebureaus en het UWV (Ziektewet) als ondersteuning bij het vinden van passende vrijwilligers­activiteiten voor hun cliënten….

Vrijwilligers Vacaturebank

De maandelijkse voorlichtingen werden veelal bezocht door mensen die zich wilden informeren over vrijwilligerswerk en daarna zelf hun weg konden vinden met behulp van de vacatures op de website. We zagen het afgelopen jaar een verandering in de bezoekers van het inloopspreekuur van de Vrijwilligers…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.