By using our website, you agree to the use of our cookies.

Auteur: VMCA

Decemberfeest diner

Helaas werd er vanuit Sociaal Werk Nederland dit jaar geen Jumbo kerstdiner meer georganiseerd. Dat was even slikken. Toen is het wijkteam Buiten Oost zelf aan de slag gegaan: er is een plan gemaakt en diverse organisaties uit de wijk zijn erbij betrokken, met als…

Een goede start maken

Een jongere werd bij Matching Talents aangemeld vanuit onderwijs. Hij had met de nodige ondersteuning zijn middelbare school goed afgerond en mocht nu gaan starten op het ROC. Hij kon een steun in de rug gebruiken bij deze overstap en daarom heeft school ons benaderd….

Hulp bij zelf doen

Een jongere werd aangemeld door Jeugdzorg. Het lukte haar niet om een goed dag- en nachtritme te houden. Ze bleef steeds vaker thuis. Ze ontwikkelde allerlei angsten en het lukte haar niet om haar HBO goed af te ronden. De ondersteuning vanuit jeugdzorg hield op,…

Stap naar zelfstandigheid

Vanuit een zorginstelling werd een jongere aangemeld die gestopt is met school. Hij heeft ASS en het lukte hem niet om binnen het reguliere schoolsysteem zijn diploma te halen. Hij heeft echter een enorm talent op het gebied van game-ontwikkeling. Hij wil hier graag zijn…

Wijkteams de resultaten

De wijkteams zijn vanaf 2015 operationeel. De VMCA is een van de convenantpartners van de Almeerse wijkteams. De overige partners zijn de gemeente Almere, Zorggroep Almere, De Schoor en MEE IJsseloevers. In 2017 zijn de volgende resultaten geboekt: Net als in 2016 zijn er in 2017 aantoonbaar…

Stand van zaken in Almere

Vrijwilligerswerk is een effectieve manier om te participeren. Om gewoon mee te doen in de stad of eenzaamheid en sociale uitsluiting tegen te gaan. Het is ook een manier om kennis en talenten te ontwikkelen, een toekomstig werkveld te leren kennen, een opstap naar een…

Expertisecentrum Vrijwillige Inzet

Het Expertisecentrum Vrijwillige Inzet is in het leven geroepen om het Almeerse vrijwilligerswerk te versterken. In de praktijk gaat dit om: Netwerkversterking. Het verbinden van organisaties, zodat zij weten wat er speelt, kunnen afstemmen en gebruik maken van elkaars expertise. Het gaat ook om verbinden…

Expertisecentrum Mantelzorg 2017

Het Expertisecentrum Mantelzorg heeft zich het afgelopen jaar gericht op verbetering van informatieverstrekking aan mantelzorgers en hulpverleners. Een duidelijke verbetering is het digitale Mantelzorgplein Almere, dat het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers bundelt. Almeerse organisaties presenteren hier hun aanbod. Voor mantelzorgers is ondersteuning nu gemakkelijker te vinden….

Vrijwilligersraad

Het doel van de Vrijwilligersraad is het versterken van het vrijwilligerswerk en vrijwilligers een manier bieden om hun ervaringen te delen. Door middel van de Vrijwilligersraad kunnen vrijwilligers meedenken en signalen afgeven, zodat bekend wordt wat er leeft onder de Almeerse vrijwilligers. De Vrijwilligersraad bestaat…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.