By using our website, you agree to the use of our cookies.

Auteur: VMCA

Woonurgentie

De Woonurgentie voor mantelzorgers die de gemeente faciliteert kan een oplossing zijn voor mantelzorgers om dichterbij de zorgvrager te wonen en zodoende makkelijker en meer zorg te kunnen verlenen. Het biedt mantelzorgers de mogelijkheid om de zorg beter te geven, dan wel vol te houden….

Mantelzorgwaardering

De Mantelzorgwaardering is een blijk van waardering voor mantelzorgers. De gemeente reikt deze eenmaal per jaar uit aan mantelzorgers. Voor de beoordeling van de aanvragen vraagt de gemeente advies aan het Expertisecentrum Mantelzorg. Het uiteindelijke besluit voor toekenning ligt bij de gemeente. De waardering bestaat…

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Sinds eind 2018 bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een ervaringsdeskundige Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner (OCO). Deze ervaringsdeskundige kan bijvoorbeeld mantelzorgers ondersteunen bij een keukentafelgesprek. Vanuit de VMCA zijn er 3 mantelzorgers beschikbaar voor deze pilot Onafhankelijke Cliënt Ondersteuners. Zij krijgen training en intervisie via…

Inspiratiebijeenkomsten

Tijdens gesprekstafels wordt aan de hand van een thema of door een gastspreker verdieping geboden en worden ervaring en kennis rond een specifiek onderwerp uitgewisseld. Denk hierbij aan ‘wat verandert er wanneer een zorgintensieve jongere 18+ wordt?’ en ‘hoe beleef en combineer je mantelzorg en…

Gesprekstafel

Tijdens gesprekstafels wordt aan de hand van een thema of door een gastspreker verdieping geboden en worden ervaring en kennis rond een specifiek onderwerp uitgewisseld. Denk hierbij aan ‘wat verandert er wanneer een zorgintensieve jongere 18+ wordt?’ en ‘hoe beleef en combineer je mantelzorg en…

Training en cursussen

Van het eigen aanbod bleek de cursus ‘In Balans’ het meest populair. Een consulent mantelzorg gaf een specifieke les over mantelzorg op de cursus voor mantelzorgers van partners met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) van MEE. Ook heeft een groot aantal mantelzorgers een…

Coaching en advies

Consulenten mantelzorg bieden korte progressiegerichte coaching aan mantelzorgers gericht op informatie, advies en empowerment. Aan de hand van een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst (Ediz+) wordt gemeten in hoeverre de mantelzorger zich belast voelt. De consulent mantelzorg gaat in gesprek met de mantelzorger over hoe hij/zij meer…

Training en advies

Het Expertisecentrum is actief in het trainen en voorlichten van professionals. De ervaring en kennis over mantelzorg wordt geraadpleegd vanuit verschillende domeinen. Binnen de VMCA wordt verbinding gelegd met kennis uit andere afdelingen om aanvullende specifieke ervaring te benutten en in te zetten. Ook zijn…

Expertisevragen

Het Expertisecentrum is in 2018 veelvuldig geraadpleegd over mantelzorg gerelateerde zaken. Dit waren vragen rond casuïstiek, deskundigheidsbevordering of onderzoek. Studenten van de Hbo-verpleegkunde zochten mantelzorgers op, die de zorg hebben voor iemand met geheugenproblematiek, om te onderzoeken wat hun wensen en behoeften zijn. Dit is…

Super COOL!

Super COOL! is een sportmaatjesproject voor deelnemers met een verstandelijke beperking. Het doel is om zoveel mogelijk deelnemers die nu nog niet sporten structureel aan het sporten te krijgen onder leiding van vaste vrijwillige (sport)maatjes. Door Super COOL! worden deelnemers met een verstandelijke beperking zelfstandiger,…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.